Volg de pagina van Stichting Jumelage Arnhem op Facebook

Agenda

Contacten en evenementen tussen Arnhem en de partnersteden:

 

28 april t/m 1 mei 2018: 
Hofwiesenparkfest in Gera

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u meewerken aan het levendig houden van de banden van Arnhem met Gera en/of Croydon? Neem dan contact met ons op!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+31 (0)26 381 4304 (secretaris)
+31 (0)6 231 37 252 (voorzitter)

Raadhuis Arnhem
Rathaus Gera

Zoeken

Lerarenuitwisseling van de opleiding Autotechniek

Op 24 februari begon een bezoek aan de Staatlich Berufs Bildende Schule, afdeling Autotechniek in Gera. Namens de opleiding Autotechniek van het ROC Rijn IJssel zullen de heren Wenting, Duifhuizen en Grutters onderzoeken hoe opleiding en werk worden georganiseerd en of er in de toekomst mogelijkheden bestaan voor het uitwisselen van studenten voor stages. 

Tekst: Marianne Pas
Foto’s: Henk Wenting, Hans Duifhuizen en Bert Grutters

Verslag door Henk Wenting, Hans Duifhuizen, Bert Grutters

Maandag 24 februari 
Ontvangst op de Berufschule van Gera, door dhr. Hädrich, Schulleiter en mw. Baum. In de ochtend zijn wij geïnformeerd over de schoolorganisatie, de diverse opleidingen en het onderwijssysteem in Duitsland (Bundesland Thüringen). De belangrijkste punten uit deze gesprekken zijn:
Onderwijs ontwikkelingen van de DDR Wende naar nu. Het toenmalige onderwijssysteem was van hoge kwaliteit naar de mening van dhr. Hädrich, na de wende zijn veel veranderingen doorgemaakt. Het Finse systeem van vandaag de dag lijkt erg veel op het oude DDR systeem.
In Thüringen zijn veel mensen vertrokken, in de jaren 90 waren er 2000 studenten over 5 berufschulen verdeeld. Op dit moment zijn er nog 3 scholen actief, waarschijnlijk volgend jaar blijven er twee over.

In Gera zitten nog ongeveer 1000 studenten, waarvan 400 studenten de opleiding autotechniek volgen, 300 de metaal, 100 de elektro en ca. 100 de fachoberschule volgen. De studenten zijn over circa 60 klassen verdeeld. In Gera werken 60 docenten (geven maximaal 22 klokuren per week les). De school is de afgelopen 3 jaar gerenoveerd, het gebouw was in de DDR tijd een opleidingsschool voor mijnarbeiders in de uraniummijnen ( Wismut). Gebouw is nu erg modern met veel nieuwe inventaris. De totale kosten waren 11 miljoen (1/3 deel EU, 1/3 overheid en de rest Gera). Vol trots meldde dhr. Hädrich dat zijn school bij de 10 beste scholen van geheel Duitsland behoort. Door het duale systeem is de invloed van het bedrijfsleven erg groot, maar moet het bedrijfsleven ook investeren, immers bij het aannemen van jonge werknemers bestaat de plicht scholing aan te bieden.

Verder is van belang het onderscheid tussen IHK en HWK. Onder de Handwerkskammer vallen de beroepen als timmerman, automonteur, schilder, kapster enz. De Industrie- und Handelskammer is voor de beroepen in de detailhandel en op kantoren. Maar bijv. machinebaumeisteropleiding (industrie) valt hier ook onder. Dhr. Hädrich gaf aan dat een docent in de DDR tijd een hoge status had, maar slecht betaald werd. De functie van docent heeft nu een normale status en wordt goed betaald. ’s Middags een aantal lessen (theorie en praktijk) bezocht en docenten gesproken, prima indruk gekregen van het lesmateriaal en de inventaris van de lokalen en praktijklokalen.

Dinsdag 25 februari
In de ochtend de Bildungsstatte van de Handwerkskammer in Gera, Aga, bezocht en gesproken met dhr. Billung en hebben een rondleiding gehad. Prima indruk gekregen van het complex en de praktijkopleidingen en examinering die hier worden uitgevoerd. De map met de hand-outs van twee PP zijn ontvangen. KFZ mechatroniker (meister) wordt onderverdeeld in:

  • bij de handwerk arbeider (Handwerkskammer)
  • bij de industrie arbeider (Industrie- und Handelskammer)

Per jaar zijn er 25-30 KFZ meister opleidingen in de Bildungsstatte

De koppeling met de basisschool leerling is er door middel van de zgn. Berufsstart.
De basisschool leerlingen uit de regio oriënteren zich hier in verschillende technische richtingen die door de Bildungsstatte worden gegeven. De leerlingen voeren (praktisch) opdrachten (niveau vergelijkbaar VMBO) uit van verschillende opleidingen, dit traject duurt een week.
Daarna dhr. Jörk gesproken, hij is vanuit de Handwerkskammer verantwoordelijk voor buitenlandse stages. Heeft in zijn presentatie de aantallen studenten die vanuit Gera naar het buitenland zijn gegaan en de landen waarvan studenten naar Gera zijn gekomen. Circa 160 studenten zijn naar Gera gekomen en vanuit Gera 62 studenten, 9 werkgevers en 24 docenten naar diverse landen gegaan. Zie folder met overzicht van de landen. Voor 2015 zijn er mogelijkheden in het kader van Erasmus+.
Daarna een bezoek gebracht aan de Handwerkskammer en gesproken met de directeur en een aantal werkgevers, deze zijn Vorstandsmitgliedern. Deze groep regelt examinatoren en zorgt voor de borging van het niveau. In dit gesprek is met name het belang van de opleidingen met de verschillende niveaus en de examinering besproken.
‘s Middags een bezoek gebracht aan een grote Mercedes dealer, bij dit bedrijf werken diverse studenten en mw. Zingel heeft ons een rondleiding gegeven door het bedrijf.

Woensdag 26 februari
Bezoek gebracht aan de Industrie- und Handelskammer en gesproken met dhr. Zimmerman, leiter Geschaftsbereich Aus- und Weiterbildung. Hij heeft ons in een presentatie verteld welke rol de IHK heeft in het kader van opleidingen en examinering. Komt erop neer dat de IHK de inhoud van opleiding, de begeleiding van het bedrijf bewaakt en de uitvoering en de examinering ter hand neemt. (Analoog aan de Handwerkskammer w.b.t. de “handwerk-beroepen)
Een collega, dhr. Walther, heeft ons nader geïnformeerd over de examinering, deze bestaat uit een theoretisch gedeelte (proef 1) dat voor circa 40% mee telt en een praktisch gedeelte (proef 2)daarna. Het praktijkexamen kan alleen gemaakt worden als het eerste gedeelte (theorie) met een voldoende is afgesloten. Het praktijkexamen wordt beoordeeld door de docent, begeleider van het leerbedrijf en een externe beoordeellaar. Proef 2 kan een concrete opdracht zijn of een beoordeling over een langere periode. (vullen van een portfolio). In Gera werden ongeveer 2000 examen op jaarbasis afgenomen.
De organisatie IHK verricht de controle op de geaccrediteerde bedrijven en de opgeleide leermeesters.
De vraag naar buitenlandse arbeidskrachten is groot, dat gaf direct het belang van het vaststellen van het niveau buitenlandse diploma’s. (oost Europa, Spanje en Portugal werden genoemd)
Hij vertelde dat de lage jeugdwerkloosheid vooral te danken was aan het duale onderwijssysteem in Duitsland.
Ook heeft mw. Werlich ons nader geïnformeerd over de buitenlandse stages. Zij is een collega van dhr. Jörk, maar dan vanuit de IHK.
Als voordeel van een buitenlandse stage voor een student zag zij;

  • Het zelfstandiger worden van een student
  • Ontwikkeling van de sociale competenties
  • Leren initiatieven te nemen
  • Een andere cultuur zien/communicatie verschillen
  • Ideeën meenemen
  • Een presentatie in het eigen bedrijf / school geven over de buitenlandse stage

Bovenstaande punten passen in onze ideeën over een buitenlandse stage. ’s Middag zijn de drie dagen in Gera met dhr. Hädrich geëvalueerd en zijn er afspraken gemaakt. Samengevat is het bezoek in Gera goed geweest, er is veel duidelijk geworden over de inhoud en organisatie van het Duitse Technisch Beroeps Onderwijs. Afgesproken is om de contacten via dhr. Hädrich met mw. Werlich en dhr. Jörk aan te houden en te proberen in het najaar te komen tot een bezoek vanuit Gera. Insteek van dit bezoek is te komen tot een uitwisseling van studenten via Erasmus + in 2015. Concreet, in september delegatie uitnodigen naar Arnhem, waarbij werkgevers mee komen, immers zij moeten werknemers (studenten) de mogelijkheid bieden.


Donderdag 27 februari
Reis naar Dresden, bezoek aan die Glaserne Manufaktur (VW fabriek) en een stadsrondrit per bus.

Vrijdag 28 februari
Bezoek aan Frauenkirche en ’s middags het Verkehrs Museum Dresden. Om 18.00 uur naar huis gereden.