Volg de pagina van Stichting Jumelage Arnhem op Facebook

Agenda

Contacten en evenementen tussen Arnhem en de partnersteden:

 

15.03.2019 bis 15.02.2020
100 jaar Bauhaus, ook in Gera

 

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u meewerken aan het levendig houden van de banden van Arnhem met Gera en/of Croydon? Neem dan contact met ons op!

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
+31 (0)26 381 4304 (secretaris)
+31 (0)6 231 37 252 (voorzitter)

Raadhuis Arnhem
Rathaus Gera

Zoeken

Stichting Jumelage Arnhem

Stichting Jumelage Arnhem behartigt (namens de gemeente Arnhem) de stedenband van Arnhem met de stad Croydon (een grote stad in de Zuid-Londense regio) en de stad Gera (gelegen in het oosten van Duitsland).

Jumelage is de relatie tussen gemeenten, in een verschillend land, die met elkaar vriendschappelijke contacten onderhouden. Arnhem is zeker niet de enige gemeente. In Europa zijn tal van gemeenten met elkaar verbonden door een formele jumelageovereenkomst.

De officiële jumelageovereenkomst tussen Arnhem en Croydon dateert van april 1985 en die van Arnhem en Gera van april 1987. De feitelijke relatie tussen Arnhem en Croydon berust op de betrokkenheid van Croydon bij de Slag om Arnhem in september 1944. De relatie met Gera stoelt op de contacten tussen Arnhem en de DDR van vóór de val van de Berlijnse muur.

Jumelages hebben tot doel de samenwerking tussen de gemeentes en de verstandhouding tussen hun burgers te bevorderen. Het begrip 'jumelage' is ontstaan na Wereld Oorlog II en is verbonden met het Europese integratieproces.

Lees meer...

Doelstellingen en uitgangspunten

Onze doelstellingen zijn

  • De stichting Jumelage Arnhem (verder SJA genoemd) bevordert de kennis van het culturele, educatieve, sociaal-maatschappelijke en sportieve leven in de zustersteden Gera en Croydon en betrekt daarbij de Arnhemse bevolking en haar jeugd in het bijzonder. Daartoe maakt zij gebruik van de lokale media en met name ook van internet.
  • De SJA werkt nadrukkelijk mee aan het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van activiteiten op educatief, recreatief, sportief, cultureel, welzijnszorg en sociaal-maatschappelijk gebied.
  • Daartoe initieert en bevordert zij contacten tussen Arnhemse burgers en instellingen op die genoemde gebieden met burgers en instellingen in Croydon en Gera en houdt zij die contacten waar mogelijk in stand.
  • De SJA heeft tevens tot doel het verwerven van gelden om bovengenoemde doelen te bereiken.

Onze uitgangspunten voor de komende drie jaar zijn

  • het vergroten van de bekendheid van de SJA en het creëren van draagvlak voor haar doelstellingen bij de bevolking van Arnhem
  • het organiseren van uitwisselingsprojecten
  • het creëren van draagvlak bij de Gemeente Arnhem (burgemeester en wethouders), de Gemeenteraad alsmede de ondersteunende afdelingen zoals de afdeling communicatie;
  • het verwerven van externe sponsors (niet zijnde de Gemeente Arnhem);
  • in incidentele gevallen ondersteunt de SJA individuen en of instellingen ook op materieel gebied. Zulks ter beoordeling van het bestuur.

Bestuur en organisatie

De stichting heeft een bestuur van minimaal vijf en maximaal zeven bestuurders. Zij zijn onbezoldigd. Een vergoedingen voor bijzondere werkzaamheden worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en toegelicht.

De samenstelling van het algemeen bestuur van Stichting Jumelage Arnhem

Samenstelling van bestuur    
De heer Guus Westra voorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Mevrouw Wil Kuijsten-Speijers secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De heer Theo Matser penningmeester Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Vacature voorzitter werkgroep Gera  
De heer Paul van Heijst voorzitter werkgroep Croydon   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
     
Samenstelling van de werkgroep Croydon    
De heer Paul van Heijst  voorzitter Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De heer Bert Companjen  religie  
Mevrouw Wil Kuijsten-Speijers algemeen  
     
Samenstelling van de werkgroep Gera    
Vacature voorzitter  
De heer Bert Companjen  religie  
Mevrouw Wil Kuijsten-Speijers algemeen  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Doelstelling
Het bevorderen van uitwisseling tussen zoveel mogelijk burgers, zowel a-titre-personelle als in vereniging- en/of organisatieverband, van de betreffende steden (Croydon en Gera) om bij te dragen tot bevordering van samenwerking, vriendschap en vrede tussen verschillende landen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Beloning
De bestuursleden ontvangen géén vrijwilligers vergoeding. Ze hebben wel recht op zogeheten “vacatie-geld”. Dat is een vergoeding voor de onkosten die het bestuur maakt in voorbereiding en uitvoering van de bestuursvergaderingen (max. € 300,-- per jaar).Kosten die hieronder vallen zijn: reiskosten, parafernalia, telefoonkosten e.d. en staan in het jaarverslag genoemd onder “overige en algemene bestuurskosten". 

Statuut: Stichting Jumelage Arnhem (PDF)

KvK nr.: 41051495

Fiscaal nummer / RSIN: 8158.22.157